Seiland nasjonalpark

Velkommen på tur!

I 2006 ble store deler av Seiland vernet som nasjonalpark. Formålet var å bevare et større sammenhengende naturområdet med villmarkspreg og som er lite berørt av menneskets inngrep. Seiland er et av de mest uberørte naturområdene som er igjen i Finnmark og er med sine 583 km2 Finnmarks nest største øy etter Sørøya, og den syvende største i Norge.  Øya er delt mellom de tre kommunene Hammerfest, Kvalsund og Alta. Seiland er svært fjellrik med mange topper over 800m. Høyeste punkt er Seilandstuva på 1079 moh.  Øya har to større bre områder, Nordmannsjøkelen og Seilandsjøkelen.  Seilandsjøkelen er Norges nordligste bre og representerer Skandinavias laveste glasiasjonsgrense (grense for dannelse av isbre) Seiland er nær delt i to av dype fjorder. Fra nord trenger  Jøfjorden 11 km inn i øya, og bare 5 km skiller fjordene fra den 9 km lange St. Kufjorden i sør.  Når du er inne i Straumen i Jøfjordbotn føler du deg hensatt til fjordene på Vestlandet. Jørjorden er omkranset av høye fjelltopper på 800 – 1000 moh. Og med Nordmannsjøkelen som troner på toppen.

Seiland har rik flora og fuglefauna med bl.a forekomster av den sjeldne Stjernøyvalmuen og jaktfalk.  Av mineraler kan nevnes  Zirkon, den såkalte Seilandsdiamanten. Den finnes her som store krystaller. Seiland byr på en stor variasjon i Naturtyper, fra frodige fjordbotner til tind og bre.

Kontakt oss for forespørsler om turer inn i parken.

Se bilder fra siste tur til parken her

© Copyright - seiland explore